Cenník

Ceny sú platné od 1. 3. 2023

 
Lekársky posudok o zdrav. spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelnej zbrane a streliva 30 €
Doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča 25 €
Potvrdenie pre orgány činné v trestnom konaní 20 €
Vstupná prehliadka do zamestnania 20 €
Ošetrenie pacienta bez zdrav. poistenia na území SR 20 €
Potvrdenie pre komerčnú poisťovňu 20 €
Vodičský preukaz 15 €
Kompletný výpis zo zdrav. dokum. pre účely iné ako medicínske 15 €
Čiastočný výpis zo zdrav. dokum. pre účely iné ako medicínske 10 €
Nastreľovanie náušníc 20 €
Zdravotný preukaz 7 €
Prihláška do materskej školy 2 €
Prihláška na stredoškolské a vysokoškolské štúdium 2 €
Potvrdenie na brigádu 2 €
Potvrdenie preukazu OBP (stredoškoláci) 2 €