O nás


MUDr. Anna Kaperáková
Všeobecný lekár pre deti a dorast


2004 – ukončenie štúdia medicíny na Lekárskej fakulte v Košiciach

2004 – nástup na detské oddelenie v Starej Ľubovni

2010 – 2014 – povinné cirkulácie v rámci predatestačnej prípravy

2014 – absolvovanie atestácie (európsky certifikát I + II) v odbore pediatria

2015 – prevzatie všeobecnej ambulancie pre deti a dorast v Lipanoch


Zdravotná sestra:
Emília Hovancová


foto