Preventívne prehliadky

Kompletný prehľad:
Zdravotné prehliadky dieťatka už od narodenia

Kedy a na aké prehliadky máte zo zákona nárok? Aby prvé dni, týždne, mesiace či roky dieťatka neboli pre mamičky také ťažké, prinášame prehľad toho, na čo majú nárok v rámci preventívnych prehliadok, ktoré sú hradené zo zákona.

Celkom až 9 prehliadok v prvom roku života dieťatka

U detí do dvoch rokov sú prehliadky nahustené častejšie a prevencia sa orientuje najmä na odhalenie prípadných metabolických porúch, odhalenie nedostatku vitamínu D, adekvátnosť výživy, vyšetrenie pohybového správania, vývin jemnej motoriky, vývin zmyslových orgánov a vývin reči. V neskoršom veku sa u detí kontrolujú hlavne pohybový aparát, zrak, sluch, vývin reči, sociálne správanie, inteligencia, psychicky vývin, cholesterol, krv, moč a krvný tlak. Poďme ale po poriadku a rozmeňme si prehliadky na drobné. Dieťatko v 1. roku života čaká hneď 9 preventívnych prehliadok u pediatra.

Vyšetrenia v pôrodnici

Ešte v pôrodnici absolvuje niekoľko vyšetrení. „Dieťa je vyšetrené niekoľkými vysokokvalifikovanými odborníkmi na novorodeneckom oddelení, je mu odobratá krv na 12 screeningových vyšetrení a zdravý novorodenec s prírastkom na váhe od pôrodu je prepustený domov,“ vysvetlila bratislavská pediatrička Katarína Šimovičová. Podľa novej legislatívy príde na prvú návštevu k matke s bábätkom domov lekár do 3 dní po návrate z pôrodnice a mal by skontrolovať aj sociálne pomery, v ktorých bábätko žije.

Počas prvej návštevy po narodení založí lekár novorodencovi zdravotnú dokumentáciu, preštuduje správu z pôrodnice, porozpráva sa s matkou a zistí aj jej zdravotný stav po pôrode. Súčasťou prvej prehliadky je prenatálna a perinatálna anamnéza dieťaťa a komplexné pediatrické vyšetrenie. Hodnotí sa tvar a veľkosť veľkej fontanely (väzivové spojenie na hlave novorodenca v mieste skríženia lebečných švov, tzv. lupienok), švy, obvod hlavy a hrudníka, oči, nos, ústna dutina a tvar podnebia.

Takisto aj auskultačný nález na srdci (vyšetrenie počúvaním), stav pupka, slabiny, pulzácie tepien, stav semenníkov, symetria dolných končatín, pohyblivosť bedrových kĺbov. Vyšetria sa novorodenecké reflexy. Pediater tiež poučí mamičku o dojčení, udržaní laktácie, poradí akú stravu by mali mať matky počas kojenia, zaujíma sa aj o polohovanie a hygienu novorodenca. Pediater vysvetlí mamičke aj užívanie vitamínov. „Vitamín D sa podáva dieťaťu prvý rok každý deň, vitamín K raz týždenne počas prvých troch mesiacov,“ radí Katarína Šimovičová.

Druhú preventívnu prehliadku absolvuje bábätko okolo 4. týždňa života. Jej súčasťou je zhodnotenie zdravotného stavu, váženie, meranie dĺžky, obvodu hlavy a hrudníka. Okrem toho urobí lekár dieťatku kompletné pediatrické vyšetrenie, vyšetrenie psychomotorického vývoja, ultrasonografické vyšetrenie, čo znamená vyšetrenie bedrových zhybov aj ortopedické vyšetrenie ultrazvukom bezbolestnou a neinvazívnou metódou. Mamičke lekárka opäť poradí ako podporiť laktáciu a ako sa starať o dieťatko, čo sa týka výživy i režimu.

Na ďalšiu, v poradí tretiu, prehliadku ide mamička s bábätkom od 7. týždňa veku dieťatka. Pediater na nej opäť zisťuje zdravotný stav dieťatka od minulej prehliadky. Váži ho, meria dĺžku dieťatka, obvod hlavičky a hrudníka, okrem toho mu urobí komplexné pediatrické vyšetrenie. Od siedmeho týždňa sa vyšetruje aj psychomotorický vývoj, teda symetrický zdvih hlavy v polohe na brušku, schopnosť fixovať zrakom blízke predmety, či osoby. Lekár urobí kontrolu screeningového vyšetrenia bedrových kĺbov a pomôže mamičkám s podporou laktácie.

V 10. týždni života čaká dieťatko jeho 4. preventívna prehliadka v živote, na ktorej opäť pediater zhodnotí jeho zdravotný stav od minulej prehliadky, odváži a odmeria jeho váhu, dĺžku, obvod hlavy a hrudníka. Čaká ho komplexné pediatrické vyšetrenie a vyšetrenie psychomotorického vývoja. V prípade, že má mamička nejaké otázky ohľadom laktácie, lekár jej poradí.

Na ďalšiu preventívnu prehliadku ide dieťatko s mamičkou až v 3. až 4. mesiaci od narodenia. Súčasťou vyšetrenia je opäť anamnéza, čiže zhodnotenie zdravotného stavu od minulej prehliadky, váženie, meranie dĺžky, obvod hlavy a hrudníka. „Obvod hlavičky sa meria len do 3. mesiaca života ako prevencia vrodených vývojových vád mozgu. Rast hlavičky sa zapisuje do špeciálneho grafu, ak hlava rastie rovnomerne, po 3. mesiaci už meranie nemá význam,“ vysvetlila K. Šimovičová.

Dieťatko čaká komplexné pediatrické vyšetrenie a vyšetrenie psychomotorického vývoja. To znamená, že dieťatko je v polohe na chrbte a voľne otáča hlavičkou, sleduje očami, nožičky sa uvoľňujú od podložky, ručičky smerujú pred trup, prezerá si ručičky, dieťatko má aktívny záujem o hračku. Sleduje sa aj poloha na brušku, vzoprenie o lakte, držanie hlavičky a negatívny vzopierací reflex. Lekár poradí mamičke ohľadom laktácie. Ak to zdravotný stav dieťaťa dovoľuje, uskutoční sa 1. očkovanie hexavakcínou a pneumokovou vakcínu.

Počas 5. až 6. mesiaca dieťatko absolvuje ďalšiu preventívnu prehliadku – už šiestu. Opäť tu lekár zistí anamnézu, teda zhodnotí zdravotný stav od minulej prehliadky, odváži a odmeria všetky hodnoty, tak ako doteraz. Dieťatko absolvuje komplexné pediatrické vyšetrenie. Kedysi sa robilo v tomto veku aj preventívne vyšetrenie moču, teraz ho však už netreba. „Každý novorodenec absolvuje ultrazvukové vyšetrenie močových ciest a už aj malá nezrovnalosť sa zistí veľmi skoro a dieťa sa dostane do starostlivosti detského nefrológa,“ vysvetlila K. Šimovičová.

Dieťatko zároveň vyšetrí na psychomotorický vývoj a v rámci neho vyšetrí hrubú a jemnú motoriku, reč a sociálne vzťahy podľa štandardnej stupnice. Matka sa opäť môže poradiť vo veci laktácie. „Postupne sa od ukončeného 4. mesiaca začína pridávať nemliečna strava. Mamičky môžu zaradiť zeleninu, mäso i lepok. V minulosti to lekári odporúčali až v 7. mesiaci alebo dokonca vo 8. mesiaci,“ pripomína K. Šimovičová. Ak to zdravotný stav dieťatka dovoľuje, absolvuje 2. očkovanie hexavakcínou a pneumokokovou vakcínou.

Na siedmu prehliadku ide dieťatko vo svojom 7. až 8. mesiaci života. Lekár opäť zhodnotí anamnézu, teda zdravotný stav dieťatka od minulej prehliadky, odváži a odmeria všetky hodnoty tak ako doteraz. Urobí dieťatku komplexné pediatrické vyšetrenie a vyšetrenie psychomotorického vývoja, teda hrubá a jemná motorika, reč a sociálne vzťahy podľa štandardnej stupnice. V tomto veku dieťatko v polohe na chrbte dlho nevydrží, obracia sa na bruško, lozí po štyroch, pri kontakte nožičiek s podložkou sa dieťatko vzopiera a napriami sa. Zároveň lekár pomôže ohľadom podpory dojčenia. Prichádzajú aj prvé informácie o fluorizácii.

Na ôsmu preventívnu prehliadku ide dieťatko ako 9 až 10-mesačné. Opäť sa lekár zaujíma o zdravotný stav dieťatka od minulej prehliadky, odváži a odmeria všetky hodnoty. Urobí dieťatku komplexné pediatrické vyšetrenie a vyšetrenie psychomotorického vývoja, používanie štipkového úchopu a rozvoj reči. Mamičkám poskytne poučenie o možnostiach vo výžive a podpore dojčenia, zároveň informuje o fluorizácii.

V 11. alebo 12. mesiaci ide mamička s dieťatkom na ďalšiu preventívnu prehliadku. Lekár zhodnotí doterajší vývoj bábätka počas celého roka podľa nameraných údajov. Posúdi jemnú a hrubú motoriku, chôdzu a používanie dvojslabičných slov. Preventívne vyšetrenie moču nie je potrebné, pokiaľ je dieťa zdravé a ultrasonografické vyšetrenie močových ciest malo ako novorodenec negatívne. Mamička dostane informácie vo veci fluorizácie a podpory dojčenia. Ak to zdravotný stav dieťaťa dovoľuje, dieťatko ide na 3. očkovanie hexavakcínou a pneumokokovou vakcínou.

Kým v prvom roku svojho života absolvuje dieťatko deväť preventívnych prehliadok, v druhom roku by mala mamička navštíviť poradňu 1-krát, a to medzi 15. a 18. mesiacom. V rámci nej absolvuje dieťatko záverečnú poradňu, anamnézu, merania, komplexné pediatrické vyšetrenie, psychomotorický vývoj. Prichádza aj vyšetrenie kože, svalového tonusu a vyšetrenie lymfatických uzlín. Už od kojeneckého veku sa treba starať o chrup. Pediater preto upozorňuje na stomatologické preventívne prehliadky od prvých prerezaných zúbkov. V tomto čase má dieťa za sebou už viacero očkovaní, lekár preto skontroluje jeho zdravotný stav. Prípadne sa s rodičom dohodnú na doplnení chýbajúceho očkovania. Ak mu to zdravotný stav dovoľuje, malo by absolvovať 1. očkovanie proti osýpkam, mumpsu a rubeole.

V 3. roku života ide na prehliadku, v rámci ktorej získa komplexné pediatrické vyšetrenie, vyšetrenie tlaku, pulzu, zraku, farbocitu, sluchu a reči, pričom tu pediater spolupracuje s logopédom. V tomto veku lekár rieši aj udržiavanie telesnej čistoty a prípadné pomočovanie. Okrem toho vezme dieťatku preventívne aj moč.

V 5. roku života ide na prehliadku, v rámci ktorej získa komplexné pediatrické vyšetrenie, vyšetrenie tlaku, pulzu, zraku, farbocitu, sluchu a reči, pričom tu pediater spolupracuje s logopédom. V tomto veku lekár rieši aj udržiavanie telesnej čistoty a prípadné pomočovanie. Okrem toho vezme dieťatku preventívne aj moč.

Pri 5 až 6-ročnom dieťatku urobí lekár komplexné pediatrické vyšetrenie a vyšetrí ho na školskú zrelosť. Tu pediater spolupracuje so psychológom a rieši prípadné problémy so zaškolením detí do 1. triedy základnej školy. Opäť mu vyšetrí zrak, farbocit, sluch, reč (sleduje sa dyslália, tvorba viet, zajakávanie). Opäť sa lekár zaujíma či mamička dbá o udržiavanie telesnej čistoty a či sa dieťa nepomočuje. Ak to zdravotný stav dieťaťa dovoľuje, absolvuje preočkovanie proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu a detskej obrne.

V 9. roku života absolvuje dieťa ďalšiu preventívnu prehliadku a v rámci nej mu lekár urobí komplexné pediatrické vyšetrenie a preventívne vyšetrenie moču. Pri každej preventívnej prehliadke, ktorá sa od tohto veku opakuje každé dva roky, by mal pediater pripomínať rodičom aj možnosť stomatologickej prehliadky. Týka sa to detí a mládeže až do veku 18 rokov.

V 11. roku života ide dieťa na ďalšiu preventívnu prehliadku. Lekár mu urobí komplexné pediatrické vyšetrenie a vyšetrenie lipidového (tukového) profilu. Ak to zdravotný stav dieťaťa dovoľuje, urobí sa preočkovanie proti osýpkam, mumpsu a rubeole. V tomto veku sa dieťaťu zároveň robí odber krvi ako prevencia kardiovaskulárnych ochorení. Vyšetruje sa cholesterol.

V 13. roku života čaká dieťa preventívna prehliadka a v rámci nej komplexné pediatrické vyšetrenie. V tomto veku je možné zaočkovať dieťa proti rakovine krčka maternice, preto by lekár mal ponúknuť rodičovi túto možnosť. Niektoré zdravotné poisťovne ponúkajú príspevok na toto očkovanie, ktoré však patrí k nepovinným, resp. odporúčaným. Ak to zdravotný stav dieťaťa dovoľuje, absolvuje aj preočkovanie proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu a detskej obrne, ktoré je povinné.

V 15. roku života je na rade ďalšia preventívna prehliadka. Kedysi sa táto prehliadka nazývala aj „výstupná", keďže sa konala po skončení povinnej školskej dochádzky. Dnes už pojmy vstupná a výstupná nepoužívame, keďže nie všetky deti končia povinnú školskú dochádzku v 15 rokoch. Prehliadky sú viazané už len na vek dieťaťa. Lekár spíše záverečnú správu, kde zhodnotí zdravotný stav a vývoj tínedžera od narodenia. Lekár v tomto veku tiež zdôrazní odchýlky od normy a navrhne ďalšie riešenie vrátane prognózy a prípadne zmenenej pracovnej schopnosti. Tínedžer zároveň donesie pediatrovi prihlášku na strednú školu a poradí sa s ním o jej vhodnosti pre neho.

V 17. roku života, keď je tínedžer už skoro dospelý, absolvuje poslednú preventívnu prehliadku. Absolvuje komplexné pediatrické vyšetrenie vrátane antropometrických meraní. Opäť sa robia vyšetrenia na prevencia kardiovaskulárnych ochorení. Pediater pošle odobratú krv na rozbor, kde sa opäť sledujú hodnoty krvného obrazu, cukru, cholesterolu a obličkové parametre.
V prípade potreby sa dieťa odosiela na potrebné odborné vyšetrenia. Netreba zabúdať ani na stomatologickú prehliadku, zdravotné poisťovne hradia poistencom do 18 rokov 2 preventívne prehliadky u zubára za rok. Súčasťou každej je podrobná prehliadka chrupu a mäkkých tkanív ústnej dutiny, kontrola medzičeľustných vzťahov a vzájomného postavenia zubov, poučenie o dentálnej hygiene a hygienických návykoch.