Nepovinné očkovania

Očkovanie proti chrípke

Proti chrípke sú dostupné vakcíny pre deti od 6 mesiacov do 3 rokov veku a vakcíny pre staršie deti a dospelých. Dávkovanie závisí od veku a predchádzajúceho očkovania proti chrípke. Vakcíny sa podávajú injekčne do svalu od októbra až do februára nasledujúceho roka.

Očkovanie proti vírusovej hepatitíde typu A (žltačka)

Očkujú sa deti od 1 roka v 2 dávkach v rozostupe min. 6 mesiacov, odporúća sa očkovať dieťa pred nástupom do kolektívu.

Očkovanie proti rotavírusovým ochoreniam

Očkujú sa deti do 6 mesiacov v 2 dávkach, je to perorálna vakcína.

Očkovanie proti infekcii ľudskými papilomavírusmi

Očkujú sa dievčatá aj chlapci od 9 rokov do 13 rokov v 2-dávkovej očkovacej schéme, jedinci vo veku 14 rokov a starší v 3-dávkovej schéme.

Očkovanie proti meningokokovým ochoreniam

Očkujú sa deti od 1 roka vakcínou proti typom A, C, Y a W a deti od 10 rokov vakcínou proti typu B.

Očkovanie proti kliešťovej encefalitíde

Deti sa môžu očkovať od 1. roku života. Základné očkovanie pozostáva z troch dávok. Očkovanie je najvhodnejšie začať v zimných mesiacoch. Po 3 až 5 rokoch sa odporúča preočkovanie.

Očkovanie proti kiahňam

Deti sa očkujú od 1 roka v 2 dávkach s odstupom najmenej 4 týždňov.