Dotazník spokojnosti pacienta

Overil si lekár alebo sestra Vašu totožnosť pred začatím vyšetrenia?

Hovoril s Vami lekár spôsobom, ktorému ste rozumeli?

Prístup lekára (vystupovanie, komunikácia, správanie) by ste označili ako:

Ako hodnotíte ochotu lekára riešiť a odpovedať na vaše otázky?

Lekárom poskytnuté informácie o vašom zdravotnom stave boli:

Lekárom poskytnuté informácie o spôsobe liečby a ďalšie odporúčania boli:

Prístup sestry, ktorá vás v ambulancii ošetrovala (vystupovanie, komunikácia, správanie) by ste označili:

Ako hodnotíte ochotu sestry riešiť a odpovedať na vaše otázky?

Ako dlho ste čakali na termín vyšetrenia? Bola pre Vás dĺžka čakania na termín vyšetrenia prijateľná ?

Sú pre Vás ordinačné hodiny ambulancie vyhovujúce?

Čo sa Vám páči/nepáči na našej ambulancii?

Čo by sme mohli vylepšiť?