Bežná lekárska starostlivosť

 

  • poskytujeme liečebno-preventívnu starostlivosť pre deti a dorast od narodenia do 28 rokov života
  • návšteva novorodenca v domácom prostredí
  • preventívne prehliadky podľa platnej legislatívy – objednávací systém
  • realizujeme povinné aj nepovinné očkovania
  • denne odbery krvi, vyšetrenie moču a stolice, výtery z hrdla a z nosa
  • dezinfekcia a preväzy ľahších poranení a rán
  • predoperačné vyšetrenia vrátane EKG u nerizikových pacientov
  • podávanie infúzie v ambulantnom prostredí