Staňte sa naším pacientom

Ako zmeniť svojho všeobecného lekára?

Odstúpenie od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti medzi lekárom a pacientom musí mať v zmysle zákona písomnú formu (stiahnuť tlačivo).

Ku zmene lekára dôjde vždy k 1. dňu nasledujúceho mesiaca po odstúpeni od predchádzajúcej dohody. Lekár, s ktorým chcete uzavrieť novú dohodu, musí z dôvodov účtovania zdravotnej starostlivosti overiť skutočnosť, že nemáte v danom období súčasne platnú dohodu s iným všeobecným lekárom.