Infúzie


Odborná pomoc

Možnosť absolvovania infúznej liečby bez nutnosti hospitalizácie. Priamo v našej ambulancii sa nachádza izolovaný priestor určený na podávanie infúzie pacientovi. V ambulancii PEDIAKAP podávame infúzie deťom od školského veku pri prejavoch dehydratácie, aj za účelom aplikácie liekov.

Navštívte nás na poliklinike Medicum, v Lipanoch.